Personvernloven er 1 år i Norge den 20.juli 2019. Den gjelder alle bedrifter og organisasjoner. Alle virksomheter med ansatte, kunder og leverandører håndterer personopplysninger og har et selvstendig ansvar for å dokumentere at alle personopplysninger blir håndtert på en forsvarlig måte. Mange tror at datatilsynet kun konsentrerer seg om de store virksomhetene, men kommer en klage på din håndtering av personopplysninger er faren for tilsyn der og riset bak speilet er bøter i størrelsesorden 4% av virksomhetens omsetning.

group, team, feedback

Pixabay

Om du ønsker en informativ introduksjon for deg og dine ansatte om bakgrunn, ansvar, omfang av det praktiske arbeidet, så er det bare å invitere til et kvelds-/morgenmøte av ca 45 minutters varighet. Etterpå  kan du bestemme deg om du vil ha videre hjelp til det praktiske arbeidet med selve dokumentasjonen.

Mer om kartlegging og dokumentasjon av personvern/GDPR i din virksomhet:
www.datatilsynet. no, og https://stabstrategi.no.
Jeg har kontor i Arendal og betjener mindre virksomheter på Sørlandet. Ta kontakt 91616215