Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er 50e0d2474252b10ff3d8992cc62c3e761c3dd6f85257714c74277ed3944d_640.jpg

Sykefravær og lederskap- et anderledes opplegg til kurs, seminar eller foredrag

Dette er en skisse til opplegg med arbeidstittel: «Sykefravær og lederskap»
Den forutsettes tilrettelagt ut fra virksomhetens utfordringer og deltakergruppen.

Mål og hensikt:
Bidra til å redusere sykefraværet gjennom bevisstgjøring og ny kunnskap.
Legge grunnlaget for gode rutiner for forebygging og oppfølging ved sykefravær

Målgruppe: ledere og tillitsvalgte

Temaer:
– Sykefravær og noen tanker om hvorfor
– Hvordan forholder vi oss til fravær på min arbeidsplass? (Kartlegging)
– Sykefravær og holdninger og forventninger,
– Sykefravær og lederskap, medarbeiderskap, psykososialt arbeidsmiljø
– Rutiner for forebygging og håndtering av fraværDette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er 54e0d640494faa0df7c5d57cc3213f771737c3e4555174487d2a7ed29e_640.jpgMetoder:
– Forhåndskartlegging med 8-10 påstander
– Innledninger fra angitte temaer
– Summegrupper, plenumssamtaler
– Gruppeøvelse («tror jeg eller vet jeg?»)

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er 54e5d34a4851a814f1dc8460962933771d36dced4e507749702e73d1914fcc_640.jpg

Hjelpemidler: AV og Flip-over
Bordoppsett: U-bord
Sted: etter avtale

Tid og tidsbruk: etter avtale

Ansvar for opplegg og gjennomføring:
Per Stabell  (Tidligere rådgiver i Arbeidslivssenteret i Telemark)