Vet du hvordan jeg oppfatter deg?

Hvorfor snakker vi ikke sammen om det som former tankene våre og som igjen styrer vår adferd når det finnes god metodikk for å avklare gjensidige forventninger. Er du leder og ikke sikrer deg tilbakemeldinger fra dine ansatte, så er du muligens feig eller på feil plass. Det krever mot å få forventningene på bordet. Men da kan du velge hva som er viktig for deg å ta tak i for bedre lederskap, for da vet du i både summen og enkeltheter om hva dine medarbeidere forvente av deg som leder. I tillegg vet du nå hva du kan spørre nærmere om – hvis du tør da!

Fortløpende åpen refleksjon med dine medarbeidere kan holde dette varmt og bevisst hos deg og dine medarbeidere?

Edgar Schein skal ha uttalt:
“Min oppfatning av deg styrer min adferd overfor deg!”

Tør du ikke spørre, så får du heller aldri vite hvorfor jeg oppfører meg slik jeg gjør, overfor deg! Du får heller ikke grunnlag til å endre din adferd.

Jeg ser bare det du viser meg.


Kanskje forskjellen på de beste og de mindre gode lederne og ligger begravet i mine påstander over.

Jeg har gode verktøy for å kartlegge kollegiets forventninger til sine ledere. Til nå har samtlige ledere (og det er mange) som har gjennomført kartleggingen, takket for ny og nyttig kunnskap om seg selv som leder.
Samtidig har det økt bevisstheten hos kollegiet om hva lederskap innebærer. Poenget er ofte å styrke kollegiets evne og vilje til å underbygge ditt lederskap, og støtte deg som leder.

For å vite mer om opplegg og gjennomføring må du ta kontakt.
Vi kan møtes fysisk eller digitalt.