Kommunikasjon kan være uhyre vanskelig og kan ha katastrofale konsekvenser dersom partene ikke stoler helt på hverandre, eller ikke tar seg tid til å lytte etter.

angry, woman, conflict-3628038.jpg

Konsekvensene som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift.  (Henry Louis Mencken)

Følgende kan illustrere hvorfor det skjer:

yoga, relax, change-422196.jpg

«Tro aldri at du har hørt rett bare fordi tankene dine har tatt en bestemt retning. Du oppfatter ofte feil fordi du bare hører de første ordene i en setning og deretter fullfører setningen på egen hånd.

Mange ledere og medarbeidere er så opptatt av å bli hørt at de glemmer å høre.

Hensiktsmessig kommunikasjon kan forutsette litt mer selvinnsikt. Vil du bli bedre? Ta kontakt så blir vi nok enige om hva og hvordan. https://stabstrategi.no.