Tenk på de gangene du har gått og gnagd på en eller flere problemer. De ligger det og stjeler unødvendig energi og fokus. Du vet at du bør ha avklart noen valg før du velger en utvei eller løsning, men så presser dagen og mye annet på og den tiden du trenger klarer du ikke sette av. Så blir det med å la uløste oppgaver eller problemene stjele tid i din underbevissthet!

En klok man skal ha sagt at du kan ikke løse et problem med de samme tankene som skapte problemet. Det er på tide å tenke nytt.

Det hevdes også, og sikkert med rette at vi mennesker bare utnytter en relativ liten grad av vårt potensial; i det daglige, i jobb som leder eller medarbeider.

Pixabay

Det finnes tankemodeller eller illustrasjoner som  kan benyttes til å forenkle virkeligheten, bla. fordi den kan dele opp en problemstilling eller utfordring i sine enkelte faktorer. Formålet er å styrke mulighetene til å  få øynene opp for å se egne ubrukte muligheter og ressurser. Dette kan du hente fram med bistand av en mentor.

Andres refleksjoner og erfaring kan inspirere  til større åpenhet og bidra til å se egne ubrukte muligheter og ressurser.
Alle har ubrukte muligheter og ressurser. Ja, jeg mener alle, uavhengig av status og posisjon i samfunn og arbeidsliv.
Benytter vi de anledninger som byr seg, eller oppsøker vi mulighetene til å bli kjent med våre ubrukte ressurser?

Det som skiller mennesker jeg møter best fra hverandre, er i hvilken grad de er opptatt av åpenhet, om de ber om tilbakemeldinger på holdninger og egenskaper som andre ser; for å gjøre noe med dem, og i hvilken grad de er åpne om egne sterke og svake sider for å styrke muligheten til å jobbe med det de er best på og unngå å måtte gjøre oppgaver som andre gjør mye bedre.

La det å hente fram dine ubrukte muligheter og ressurser bli ditt gode forsett for 2020

I en digitalisert verden er avstand ingen stor utfordring med mange muligheter for kontakt og kommunikasjon

Sagt om livslang læring: “Den som hevder seg ferdig utlært er ikke utlært, men ferdig!”

 

Vil du gjøre noe med det. Start i dag. Ta uforpliktende kontakt.