Vil du ha rett kandidat til å søke jobb hos deg?

Jobbsøking kan ses på som kjøp og salg, fra begge sider. Hvordan sikre at rett kandidat søker stillingen?  Du legger til rette for interesse og forventninger når du lyser ut stillinger.

Det er nok mer regel enn unntak at det, bevisst eller ubevisst, stilles urealistiske og ideelle krav til potensielle søkere. Dette kan være krav som kanskje ingen søkere kan oppfylle. Kanskje du går glipp av gode søkere av den grunn?

Min erfaring som veileder av jobbsøkere over mange år er at bedrifter, alt for ofte, legger for lite vekt på hvilke ord og begreper som benyttes i utlysningen på nett eller i annonser. Utlysningsteksten er et speilbilde av dine forventninger til jobbsøkeren.  Den samme teksten leses og tolkes og legger grunnlaget for søkerens forventninger. Som igjen speiles i søknad, CV og forberedelse til intervju.

hands, offer, response

Uklare og uavklarte forventninger kan danne grunnlaget for senere uenigheter om hva innholdet i jobben egentlig er, som alt for lett kan føre til arbeidskonflikter. Har du opplevd dette før eller ønsker å unngå problemet.  Hvorfor ikke lære av dine feil eller forebygge feilansettelser?Jeg øser gjerne av min erfaring.