Noe annet kan være å reflektere over deg selv som leder eller potensiell leder.
Til dette formålet har jeg funnet fram en liste fra mitt arkiv med hele 45 sentrale lederkriterier og personlige egenskaper. Her har du muligheten til å avdekke noen av dine utfordringer som ny leder, erfaren ledere eller potensiell leder.

Hva drømmer hun om tro?

Bruk gjerne en skala fra 1 til 7 der 1 (kan bety uenig) 4 (kan bety vet ikke) 7 (kan bety helt enig)
Noter gjerne ned hvilke tanker du gjør deg for hvert enkelt moment.
Konkretisering av utfordringer gjør det lettere å se fordelene med å gjøre noe med det.
(Alle momenter er ikke nødvendigvis relevante for alle, men kan være nyttig å reflektere over likevel)

competence, experience, flexibility-940611.jpg

JEG ER, HAR, ELLER……….:

 1. Opptatt av mål og resultater
 2. Åpen på egne mål
 3. Avklarte tanker
 4. Tydelig på egne motiv
 5. Positive holdninger
 6. Glad i mennesker
 7. Kundeorientert
 8. Handlingsorientert
 9. Målorientert
 10. Resultatorientert
 11. Tydelig respekt for andre
 12. Evne til å stille krav
 13. Tar ansvar for situasjonen
 14. Styrer egen tid
 15. Lar medarbeiderne jobbe selvstendig
 16. Tar konsekvensene av krav til kvalitet
 17. Motiverer for lagarbeid og utvikling av team
 18. Opptatt av åpenhet og informasjonsflyt
 19. Interesse og omsorg for den enkelte medarbeider (og kunde)
 20. Ønsker og ber om tilbakemeldinger (ris og ros) fra sine omgivelser
 21. Evne og vilje til å spre glede, humør og trivsel i arbeidsmiljøet
 22. Fantasi og kreativitet og ser mulighetene når det er behov for endringer.
 23. Opptatt av å sikre de ansatte medinnflytelse 
 24. Evne/ønske/vilje til å delegere
 25. Opptatt av eller vilje/ønske om å gi medarbeiderne   handlefrihet
 26. Vurderingsevne, beslutningsevne og sikring av gjennomføring.
 27. Evne/vilje/ønske om å uttrykke klare forventninger til alle medarbeidere 
 28. Opptatt av å gi kontinuerlige tilbakemeldinger (ris og ros) til alle medarbeidere
 29. Ønske/vilje/evne til å gi mye ros
 30. Ønske/evne/vilje til å uttrykke uenighet med andre
 31. Ønske/evne/vilje til å foreslå tiltak selv om disse skaper uenighet, spenninger eller konflikter.
 32. Ønske/evne/vilje til å løse personlige motsetninger som kan skade arbeidet eller virksomhetens omdømme.
 33. Ønske/evne/vilje til å få fram kritikk selv om den kan ramme deg selv
 34. Åpent og konstruktivt forhold til konflikter og spenninger 
 35. God møteleder – utvikle og bruke hensiktsmessige arenaer
 36. Respekt for den enkelte medarbeiders synspunkter
 37. Ønske/evne/vilje til å samarbeide aktivt og konstruktivt med alle medarbeidere
 38. Utholdenhet og arbeidskapasitet
 39. Setter hensiktsmessige grenser
 40. Tydelig på egen rolle
 41. God rolleforståelse
 42. Har god administrativ oversikt 
 43. Er klar på eget og andres ansvar
 44. Er opptatt av de ansattes trivsel
 45. God kommunikator

Hvis denne øvelsen skal ha en verdi for deg så anbefaler jeg at du finner fram til en ‘kritisk venn’ utenfor jobben eller en ekstern profesjonell samtalepartner. Sommeren kan være en fin tid til å reflektere over det du ellers ikke har tid til.

Følge meg gjerne på LinkedIn. Her fortsetter jeg å dele fra mitt arkiv og min rikholdige praksis.
Per Stabell, mentor, organisasjonspedagog. Kringkollen 14, 4846 Arendal
Mobil 91616215, pestabel@gmail.com, https://stabstrategi.no