Alle kan fra tid til annen oppleve seg som tilskuer eller deltaker når det er uro på arbeidsplassen, enten du er leder eller medarbeider. Mange ganger kan usagte eller uavklarte forventninger være årsaken. Uansett, alle har noen ubrukte muligheter og ressurser som vi gjerne skulle ha tatt i bruk, men har ikke funnet hvordan vi skal gå frem. Det vi vet er at alle virksomheter har sine utfordringer. Det kan være høyt sykefravær, uro, eller spenninger og konflikter. Det kan være fallende produktivitet eller ledere, team og enkeltpersoner som strever med relasjoner, grensesetting eller uavklarte forventinger.

Er dette kun toppen av isfjellet, er det kanskje på tide å ta tak. Ønsker du å ta tak i din situasjon som leder eller hva du kan gjøre som medarbeider er det utrolig hva som kan komme ut av noen få timers veiledning.

Be om en uforpliktende prøvesamtale. Mobil funker godt om du bor lang unna. Bor du på Sørlandet er du velkommen på mitt kontor i Arendal. Du finner selvsagt mye mer, også om min bakgrunn, på https://stabstrategi.no og LinkedIn.

Den som ønsker å forandre verden kan med hell starte i sentrum, med seg selv! (Kumbel)