Kommunikasjon og relasjonsbygging er
sentralt i alt lederskap.

Innspill til deg som ønsker å sikre refleksjoner,
idèer og konkrete forbedringsforslag og fra dine medarbeidere:

Gi konstruktiv tilbakemelding, selv om du er skeptisk
eller idèen synes ubearbeidet.

Si først tre positive ting om idèen:

  • Det som er godt med idèen din er …………………….!
  • Fordelene med denne løsningen din er ……………….!
  • Dette forslaget ditt er fruktbart fordi …………….……!

Dine  betenkeligheter kan du presentereved å velge den
viktigste og starte setningen din med HVORDAN:
Eksempel: Hvordan ser du for deg at …………….?

Lykke til!

Vil du ha flere innspill, tanker eller forslag til bedre lederskap kan du
utfordre meg konkret, gi respons her, eller invitere til en uformell kaffeprat.