For deg er motivasjon sikkert en selvfølge, men andre kan ha glede av en påminnelse og en liten huskeliste.


Den har gyldighet for din ledelse av alle medarbeider, spesielt for nye medarbeidere og enda viktige i disse koronatider med mye digital kontakt og hjemmekontor.

Når jeg veileder kandidater på praksisplass, som ‘trainees’ eller jobbsøkere, er en av mine anbefalinger at de faktisk ber lederen om faste tidspunkt for samtaler om hvordan det går.

Huskelisten kan selvsagt også være nyttig for å sikre god oppfølging i obligatorisk prøvetid.


En enkel huskeliste om motivasjon:

• Fortell meg hva du forventer av meg

• Gi meg mulighet til å utføre arbeidet

• Fortell meg hvordan det går underveis

• Hjelp meg når og hvor jeg behøver det

• Bedøm og belønn min innsats rettferdig

Etter Peter Drucker

Lykke til!

Menneskesyn og noen verdier
(Dette er eksempler på hvordan jeg ser det)
Alle medarbeiderne er like verdifulle (hvorfor er de ellers der?) 
Alle ledere og medarbeiderne har et ubrukt potensial. 
Folk vokser på utfordringer, spesielt når de opplever å bli tatt på alvor.
 Økt engasjement, trivsel, kreativitet og produktivitet skapes ved å ta i bruk den enkeltes sterke sider og egenskaper. 
Vi må alle ta konsekvensene av våre bevisste og ubevisste valg 
Åpenhet er forutsetningen for trygghet 
Hensiktsmessig tilbakemelding; ved ris og ros, er grunnlaget for et realistisk selvbilde og en tryggere basis for trivsel . 
Troverdighet er forutsetningen for tillit. 
Felles forståelse for virksomhetens mål og mening gir økt  verdiskapning                             

Per Stabell