6 gode gode nyttårsforsett – som vil komme deg og alle ansatte til gode.
Planlegg nå for å styrke trivsel og produktivitet i din virksomhet.

success, strategy, business

5 prinsipper for godt lederskap som ballast i din lederutvikling
Lederseminar feks. 2×3 timer, 3-4 timer, del av eller 2 dager seminar) : Målgruppe: ledergruppen og tillitsvalgte/verneombud.
Du kan lese om det første prinsipp her: https://stabstrategi.no/ditt-lederskap-fem-prinsipper-som-ballast-for-a-utvikle-godt-lederskap
Det er fordelaktig om opplegget underbygges med en skriftlig egenvurdering på forhånd

people, friends, group

Relasjonsbygging  (kommunikasjon og samarbeid) 
Seminar (feks. 2×3 timer):  
Hent ut ubrukte muligheter og ressurser hos dine medarbeidere 
(grupper eller team)
Dette vil være skreddersøm ut fra virksomhetens behov og er mest fruktbart om det opplegget underbygges med en liten skriftlig kartlegging på forhånd/

 

coaching, training, mentoring

Mentor og samtalepartner 
Mange medarbeidere vil ha god nytte av 5-10 timer mentor
Første timen er gjerne en uforpliktende ‘bli kjent’ samtale.
Spesielt nyttig for:
– dyktige ledere som vil bli bedre eller tydeligere 
– ledere som kan trenge påfyll eller løft. 
– ledere med et forbedringspotensial
– nøkkelmedarbeidere med behov for påfyll
–  også nyttig for gruppe/team/avdelinger.

Du kan lese om fordelene her:
https://stabstrategi.no/6-fordeler-med-mentor-for-bedriften/
https://stabstrategi.no/7-fordeler-ved-mentor/ 

 

nurse, cartoons, medical

Sykefravær og lederskap
 (feks. 2×3 timers seminar): 
Målgruppen: Hele ledergruppen med tillitsvalgte og verneombud
Fungere utmerket som et eksternt tema i ledersamling over feks. 2 dager.
Det er fordelaktig om opplegget underbygges med en liten skriftlig kartlegging om sykefravær på forhånd
Oppfølging i etterkant   i avdelinger med høyt sykefravær og eller oppfølging med noen timers lederveiledning i avdelinger med behov vil styrke effekten.
Les mer her: https://stabstrategi.no/sykefravaer-og-lederskap-et-opplegg/

 

angry, businesswoman, conflict

mohamed_hassan (CC0), Pixabay

Takk for klagen – bedre klagehåndtering 
Seminar (feks. 2×3 timer):  
Målgruppe:ledere/medarbeidere med kundekontakt
Vær forberedt på klager og vær enige hvordan de skal håndteres. 
Alle får klager, minst en gang. En klage gir deg en unik mulighet til beholde kunde, men det kreves mer enn bare å si takk for klagen dersom du ønsker at  kunden skal ønske å komme tilbake. 
Les mer her: 
https://stabstrategi.no/takk-for-klagen-det-er-usedvanlig-lonnsomt/

 

 

europe, gdpr, privacy

TheDigitalArtist (CC0), Pixabay

Personopplysningsloven/GDPR
Du som ønsker oversikt og kontroll på personopplysningene i din bedrift tilbys praktisk bistand for å dokumentere oversikt og gode rutiner for håndtering av persondata.

Ta kontakt og be om å få en kort info om opplegget og en samtale med et pristilbud og en uforpliktende presentasjon.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om dine behov: per@stabstrategi.no  eller bestill nå for levering 1. kvartal 2019.  

Mer om Per Stabell