6 forslag til annerledes julegaver eller gode nyttårsforsett for deg eller din virksomhet  –  som vil komme alle ansatte til gode:

5 timer mentor/samtalepartner
Spesielt nyttig for følgende kategorier medarbeidere:
– dyktige ledere som vil bli bedre eller tydeligere
– ledere som kan trenge påfyll eller løft.
– ledere som strever med sitt lederskap
Kan også være nyttig for gruppe/team/avdelinger.

Du kan lese om fordelene her:
https://stabstrategi.no/6-fordeler-med-mentor-for-bedriften/
https://stabstrategi.no/7-fordeler-ved-mentor/ 

Seminar (feks. 2×3 timer): 
Relasjonsbygging  (kommunikasjon og samarbeid) 
Hent ut ubrukte ressurser hos dine medarbeidere i grupper eller team
Dette er skreddersøm ut fra dine behov og er mest fruktbart om det opplegget underbygges med en liten skriftlig kartlegging på forhånd

Seminar (feks. 2×3 timer):  
Takk for klagen – bedre klagehåndtering
Målgruppe ledere/medarbeidere med kundekontakt
Alle får klager, minst en gang, og det kreves mer enn bare å si takk for klagen for at kunden skal komme tilbake.
Les mer her:
https://stabstrategi.no/takk-for-klagen-det-er-usedvanlig-lonnsomt/

Seminar (feks. 2×3 timer):
Sykefravær og lederskap
Målgruppen: ledergruppen og tillitsvalgte/verneombud
Det er fordelaktig om opplegget underbygges med en liten skriftlig kartlegging om sykefravær på forhånd
Kan fordel følges opp med veiledning på stedet.
Kan fungere utmerket som tema i ledersamling over 2 dager
Les mer her: https://stabstrategi.no/sykefravaer-og-lederskap-et-opplegg/

Seminar (feks. 2×3 timer, 3-4 timer, del av eller 2 dagers lederseminar) 
5 prinsipper for godt lederskap som ballast for godt lederskap
Målgruppen: ledergruppen og gjerne tillitsvalgte/verneombud.
Det er fordelaktig om opplegget underbygges med en skriftlig egenvurdering på forhånd
Du kan lese det første av prinsipper her: https://stabstrategi.no/ditt-lederskap-fem-prinsipper-som-ballast-for-a-utvikle-godt-lederskap/

Personopplysningsloven/GDPR
Praktisk bistand for å dokumenter oversikt og gode rutiner for håndtering av persondata. Fordi du vil ha kontroll på de personopplysningene virksomheten håndterer?
Ta kontakt og be en kort info om opplegget, en samtale med et pristilbud og en uforpliktende presentasjon.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om dine behov: per@stabstrategi.no  eller bestill nå for levering 1. kvartal 2019. 

Mer om Per Stabell